Eco Certyfikacja

czyli Ekologiczna Certyfikacja Obiektów to  jedyna w Polsce regionalna certyfikacja promująca ekologiczne rozwiązania w hotelarstwie.

Celem projektu jest stworzenie grupy obiektów hotelarskich o standardzie eko, rekomendowanych certyfikatem oraz podniesienie świadomości ekologicznej hotelarzy, mieszkańców i turystów. To  promocja postaw przyjaznych środowisku.

Misją jest utworzenie grupy hotelarzy kreatywnych, inwestujących w przyszłość, rozumiejących jak ważna jest ochrona środowiska, podnoszenie kompetencji i nowoczesne zarządzanie marką.

Efektem projektu jest nowy produkt turystyczny – lokalna marka kojarzona z filozofią życia w zgodzie z naturą, wartościami przyrodniczymi, kulturowymi i ochroną przyrody.

Beneficjentami projektu  czyli  adresatami, do których skierowany jest projekt są właściciele istniejących i nowopowstających obiektów hotelarskich.


Chcemy promować  świadomych przedsiębiorców, kreatywnie inwestujących w przyszłość, rozumiejących jak ważna jest ochrona środowiska i promocja postaw przyjaznych środowisku. Naszym celem jest osiągniecie w przyszłości nie tylko realizacji wszystkich kryteriów zrównoważonego rozwoju ale również stworzenie marki kojarzonej z filozofią życia w zgodzie z naturą, wartościami przyrodniczymi, kulturowymi i ochroną przyrody. 

Autorem projektu jest Tatrzańska Izba Gospodarcza.